Εκτύπωση

Β΄ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

on . Posted in Νέα σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ , τα απολυτήρια των μαθητών της ΣΤ΄ που θα κατατεθούν στο Γυμνάσιο για εγγραφή,θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφο που Θα αναφέρει ποια δεύτερη ξένη γλώσσα διδάχθηκαν  οι μαθητές τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020,  ώστε να συνεχίσουν με την ίδια γλώσσα και στο Γυμνάσιο. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που οι γονείς έχουν λόγους, καταθέτουν  αίτημα-επιστολή (αναφέροντας τους λόγους) για αλλαγή της δεύτερης ξένης γλώσσας (έως 04 Ιουνίου 2020 στο Δημοτικό Σχολείο).    
                                                Από τη Δ/νση