Το Σταυρόλεξο της σωστής διατροφής

Η Ε τάξη ελέγχει τις γνώσεις σας στη σωστή διατροφή!

Κάνε κλικ σε κάθε αριθμό οριζόντια ή κάθετα για να δεις την ερώτηση. Όταν συμπληρώσεις όλο το σταυρόλεξο πάτησε "Έλεγχος" για να δεις πως τα πήγες. Το κουμπί "Βοήθεια" σε βοηθά φανερώνοντας σου ένα γράμμα όταν το πατήσεις.
            1                 
 2      3       4             5        
6                             
            7                 
    8              9       10        
             11                
12                             
    13              14             
   15                          
   16       17                     
            18   19                
                           
20                 21              
        22            23           
 24                  25            
26        27                       
28    29                           
        30                     
              31       32          
                   33          
                           
               34              
35                             
                36