Τελευταία Νέα

Πασχαλινές προετοιμασίες με τη Γ´ και Δ´ τάξη

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 οι μαθητές της Γ´ και Δ´ τάξης στο χώρο του σχολείου μας έφτιαξαν  Πασχαλίνα τσουρέκια. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό! Και του χρόνου!

tsourekia1

tsourekia3

tsourekia4

tsourekia5

tsourekia6

tsourekia7

tsourekia8

tsourekia9

tsourekia10

tsourekia11

tsourekia12

tsourekia13

tsourekia14

tsourekia15

tsourekia16

tsourekia17

tsourekia18

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης, διδακτικού έτους 2019-20

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 6 μέχρι 20 Μαΐου 2019 . Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξηw του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.   Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα με τα ακριβή στοιχεία του μαθητή , ώστε να αναζητηθεί από  την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) μέσω του Πληροφορικού Συστήματος «my school». Το έντυπο θα το προμηθευτείτε από το σχολείο . Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» θα πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής  γι΄αυτό θα πρέπει τα στοιχεία του μαθητή να είναι σωστά γραμμένα ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
    2.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.(Παρακαλούμε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της σελίδας εμβολίων του βιβλιαρίου. Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).


    3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Διευθυντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίαςκλπ).

 

 4.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου  

Στην περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς υποβάλλουν αίτημα στο Δ/ντή Εκπ/σης αναφερόμενοι στους λόγους μη φοίτησης του μαθητή και εκείνος εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή η αίτηση των γονέων τότε εφαρμόζονται οι κυρώσεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) άρθρο 94,παρ.4,περίπτ.26.

   5.ΑτομικόΔελτίοΥγείας(Α.Δ.Υ.Μ)  
      Απαραίτητο δικαιολογητικό υγείας  για την εγγραφή στην Α΄ τάξη ,το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) κατατίθεται το αργότερο έως την 11 Σεπτεμβρίου και έχει (τριετή ισχύ).   Καρδιολογική  εξέταση  είναι απαραίτητη ώστε να βεβαιώσει ο παιδίατρος  την ικανότητα άθλησης. Καλό είναι βέβαια , πριν ξεκινήσει το παιδί  πάντα να γίνεται εκτενής έλεγχος σε όραση και ακοή.

Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Ιατρούς (παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις) των οικείων μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ) ή Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιωτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς που δεν έχουν σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία. Σε περιπτώσεις με δυσκολία στην προσβασιμότητα (νησιωτικές, ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές) το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από ιατρό άλλης ειδικότητας.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις παρ.9 ,10 και 11, του αρ.7, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές

πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Διευθύντριας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  Διευθύντρια 

                                                                                     

                                                                                 Μ. Κορκοδείλου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο δημοτικο

ΑΤΟΜΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΥΓΕΙΑΣ_ΜΑΘΗΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΣΤΟ_ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Σχολική Γιορτή - Παρέλαση 25ης Μαρτίου

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας από τα παιδιά της ΣΤ' τάξης. Αμέσως μετά τη γιορτή, αντιπροσωπεία μαθητών κατέθεσε στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων ηρώων. Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 το σχολείο μας πήρε μέρος στην παρέλαση μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής.

eorti1

eorti2

eorti3

eorti4

eorti5

eorti6

eorti7

eorti7a

eorti8

eorti9

eorti10

eorti11

eorti12

eorti13

eorti14

eorti15

eorti16

eorti17

eorti18

eorti19

Μήνυμα Του Υπουργού Παιδείας Για Την 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου είναι  ημέρα μνήμης και τιμής της Επανάστασης του 1821 ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η επανάσταση των Ελλήνων αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Για εμάς τους Έλληνες σηματοδοτεί την απαρχή της πολιτικής μας συγκρότησης ως ανεξάρτητου εθνικού κράτους. Την ίδια όμως στιγμή εγγράφεται και στο μεγάλο επαναστατικό κίνημα που εγκαινιάστηκε στην Ευρώπη μετά την Γαλλική Επανάσταση, που αμφισβήτησε την απολυταρχία και διεκδίκησε την ανατροπή των παλιών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση μιας νέας πολιτικής τάξης βασισμένης στα προοδευτικά προτάγματα της ισότητας, της χειραφέτησης και της λαϊκής κυριαρχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι  το ελληνικό εθνικό κίνημα, αναδύθηκε μέσα από μια σύνθετη πνευματική και κοινωνική διαδικασία στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, και υπήρξε η πρώτη από τις εθνικές επαναστάσεις της Ευρώπης που σημείωσε επιτυχία και οδήγησε στη συγκρότηση του πρώτου ανεξάρτητου κράτους στα Βαλκάνια.

Μέσα από τη δυναμική της επανάστασης, ο παλιός κόσμος των αγροτών, των αρματολών, των εμπόρων και των καραβοκύρηδων μετασχηματίζεται και διεκδικεί την ανεξαρτησία και την πολιτική του συγκρότηση.

Στην πολυκύμαντη δεκαετία που ακολούθησε την έκρηξη της επανάστασης, ο λαός αυτός γνώρισε νίκες αλλά και ήττες στο πεδίο της μάχης, συγκρότησε νέους πολιτικούς θεσμούς, διακήρυξε τη βούλησή του στα πολιτειακά κείμενα του Αγώνα- που ενσωμάτωσαν τις πιο προοδευτικές δημοκρατικές ιδέες και αξίες της εποχής- διεκδίκησε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό διπλωματικό πεδίο, προκάλεσε τον θαυμασμό των ευρωπαϊκών λαών και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κινήματος αλληλεγγύης.

Δεν απέφυγε όμως και ισχυρές αντιπαραθέσεις, οξύτατες εσωτερικές συγκρούσεις,  αποτέλεσμα τοπικισμού, πολιτικών ανταγωνισμών και προσωπικών φιλοδοξιών, που οδήγησαν τελικά σε αιματηρές εμφύλιες διαμάχες, και υπονόμευσαν,  έστω και προσωρινά, την έκβαση της επανάστασης. Οι διαμάχες αυτές άφησαν το αποτύπωμά τους και στις μετέπειτα εξελίξεις. 

Σήμερα, καθώς οδεύουμε προς τον εορτασμό των 200 χρόνων από την κήρυξη της επανάστασης, οφείλουμε, με την ευκαιρία της ιστορικής αυτής επετείου, να αναστοχαστούμε όσα έγιναν τότε, θετικά και αρνητικά, έχοντας, όμως, πάντα στο μυαλό μας το πόσο σημαντικό ήταν το αιώνιο μήνυμα «Ελευθερία ή Θάνατος». Οι ελευθερίες και η δημοκρατία κατακτώνται καθημερινά με πολύμορφους αγώνες. Είναι και αυτό ένα από τα διαρκή διδάγματα της Επανάστασης.

Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας στις 15 και στις 18 Μαρτίου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας Άνδρου θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή, 15 και τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

 Αναλυτικά η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων:

«Θέμα: Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017, άρθρο 4, αποφασίζω το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα Άνδρου στις 15/3 και στις 18/3, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

 

Apofasi Antiperifereiarhi

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT