Εκτύπωση

Ανακοίνωση για εμβολιασμούς μαθητών

on . Posted in Νέα σχολείου

10/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σχετικά με τον εμβολιασμό των μαθητών με το εμβόλιο φυματίωσης (BCG), ενημερώνουμε τους γονείς ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο συμπεριλαμβάνεται  στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του 2015.

Επομένως  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010   και σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδότησε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α)Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ)Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε)ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).    

Αναλυτικά θα βρείτε τις εγκυκλίους στους παρακάτω συνδέσμους:

 

http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/emvoliasmos_mathiton

_16_09_2010.pdf

 

http://www.scribd.com/doc/253487440/

%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%

CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%95%CE%BC%CE%B2%

CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%

CF%8E%CE%BD-2015

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT