Εκτύπωση

Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας την Παρασκευή, 8/3

on . Posted in Νέα σχολείου

Λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου, η εν λόγω σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή αύριο, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, με απόφαση του Δημάρχου Άνδρου κ.Θεοδόση Σουσούδη

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου: 

 «Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 72η2019 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο Δήμαρχος Άνδρου, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου, λόγω επειγουσών αναγκών. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

 Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Παρασκευή 08/03/2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»

 

Apofasi Dimarhou 7 3

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT