Εκτύπωση

Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας Άνδρου την Πέμπτη, 14/3

on . Posted in Νέα σχολείου

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου αύριο, Πέμπτη14 Μαρτίου 2019, αποφάσισε ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσης Σουσούδης, προκειμένου το κτήριο της σχολικής μονάδας να ελεγχθεί από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτηκαι να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά, η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου:

«Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 91η2019 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Ο Δήμαρχος Άνδρου, 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. To Προεδρικό διάταγμα με αριθμό 79/2017, άρθρο 4, περί διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών 
3.Την ανάγκη ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, λόγω της ανάγκης ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αυτού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»

 

Anastoli Leitourgias Sxoleio

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT