Εκτύπωση

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

on . Posted in Νέα σχολείου

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που το διδ. έτος 2020-21 θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη και  στη Δ΄τάξη, να προσκομίσουν  στη σχολική μονάδα
το Α.Δ.Υ.Μ ( Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή). Το ΑΔΥΜ  κατατίθεται (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού
Σχολείου έως το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος με  ΑΔΑ: ΒΙΦΖ9-91Δ.
Οι γονείς να φροντίσουν για καρδιολογική εξέταση των παιδιών εφόσον τους ζητηθεί από τον/την παιδίατρο. Όσοι δεν έχουν το πρωτότυπο αλλά έχουν καταθέσει αντίγραφο στο σχολείο, παρακαλώ να στέλνουν αίτημα στο e-mail του σχολείου για να τους τις αποστείλουμε σκαναρισμένες.

Atomiko

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT